K-550 Alexander Nevskij glider den 22 oktober förbi den likaledes atomdrivna robotkryssaren Amiral Nakhimov som genomgår en omfattande renovering och modifiering vid Severodvinskvarvet

Den senaste robotubåten i 955-klassen, Alexander Nevskij, genomför förnärvarande  sin första provtur på öppet hav utanför den ryska Vitahavskusten. Severodvinskvarvet har det fullt upp för närvarande då de även skall genomföra slutgiltiga leveransprov av ytterligare två atomubåtar i november, robotubåten Jurij Dolgorukij och attackubåten Severodvinsk

Alexander Nevskij sjösattes förra året och är den andra ubåten i Borei-klassen, som skall forma framtidens ryggrad i det sjöburna benet i kärnvapentriaden som skall garantera ömsesidig ödeläggelse, MAD.

Boreiklassen är den fjärde generationens robotubåt och de har ett deplacement i undervattensläge på 24000 ton och en längd på 170 meter. Ubåtarnas huvudbestyckning utgörs av 16 stycken interkontinentala Bulava-robotar som vardera har 6-10 stridsspetsar om 150 kiloton var. Som jämförelse var Hiroshimabomben på ca 15 kiloton…

Totalt avser man att bygga åtta ubåtar i klassen varav fyra stycken är byggda/påbörjade.