Webbsändning från seminariet den 18 oktober

Den relativt nystartade tankesmedjan Fri värld/Stockholm Free World Forum hade den 18 oktober ett seminarium kring den svenska solidaritetsförklaringen och Östersjön, i synnerhet Gotland och dess betydelse för eventuella insatser i Baltikum.

För den intresserade kan man se webbsändningen ovan där genmj Karlis Neretknieks i början avhandlar de tre scenarierna som finns i boken Till bröders hjälp som publicerades i våras av Krigsvetenskapsakademien. I senare delen dyker även förre försvarsministern och talmannen Björn von Sydow upp men några intressanta inlägg.

Som introduktion/sammanfattning av dessa scenarier har tankesmedjan även gjort en kortversion av  kapitlet som finns att läsa här.