Den främsta skillnaden är att 2S34  saknar krutgasejektor och har en kvadratisk mynningsbroms. På tornet sitter tre stycken rökkastare på vardera sidan.

Observationsplatsen skrev tidigare i år om att bandkanonen 2S1 Godzvika som har moderniserats till 2S34. Det Observationsplatsen då inte visste om var att anskaffningsbeslut var taget och att vagnen var redan då på väg ut på förband. 21. mekaniserade brigaden i Totskoe är enligt uppgift det första förbandet med den nya vagnen där den skall ha ersatt 12 cm granatkastare 2B11 som bataljonsartilleri. Bandkanonen har en räckvidd på 500-14000 meter. 21. mekbrig deltog även i övningen Gemensam sköld 2011 tillsammans med vitryska armén. Om någon hittar bilder på 2S34 från den övningen tas de tacksamt emot!

2S34 på motorplan i väntan på att användas

Uppgraderingen innebär att orginalets 12,2cm kanon byts ut mot en modernare 12 cm kombinationspjäs 2A80, samma som finns i understödsvagn 2S31 Vena. Uppgraderingspaketet omfattar även ny pjäsdator och satellitnavigeringsutrustning. I förlängningen innebär detta en ökad eldhastighet från 4-5 granater i minuten till 7-9. Verkan i ammunitionen har ökat med 100% och man kan dessutom skjuta sklutfasstyrd ammunition som Kitolov-2. Man kan även skjuta hårdmålsmultipelstridsdel Balansir. För pjässervisen har arbetsförhållandena förbättrats samt att pjäsen kommer snabbare till skott. Vagnen är förberedd för krypterat samband från eldledningen. I slutändan beräknas bandhaubits 2S34 vara 3 gånger effektivare än föregångaren 2S1

2S34 tillsammans med 15,2 bandkanon 2S19 Msta-S

Läs mer om uppgraderingen på tillverkaren Motovilikhas hemsida