Boikij fotograferad i mitten av oktober. Akter om fartyget syns 22350-klassens första fartyg Amiral Sergej Gorshkov 

Den tredje fregatten i Steregushchij-klassen, Boikij sjösattes den 15 april i våras. Fartyget ligger nu vid rusningskajen på Severnayavarvet i S:t Petersburg. Fartyget skall enligt plan levereras under hösten till Östersjöflottan men om man följer samma tidsplan som föregångaren Soobrasitelny kommer fartyget att levereras under senare hälften av 2012. Visserligen kommer fartyget att kunna bege sig ut på sjöprov under tidigt 2012, dock kommer isen göra att fartyget får ligga stilla vid kaj till april i alla fall…

Amiral Sergej Gorshkov, sjösatt 29 oktober 2010 fotograferad  vid samma tillfälle

Vid samma kaj ligger Fregatten Amiral Sergej Gorshkov som är planerad att levereras under 2012 och fartyget ger vid en snabbare visuell koll vara inte lika färdig som Boikij. Nu är Gorshkov av en annan klass, 22350 och är betydligt större med 4500 tons deplacement och en längd på 135 meter mot Steregushchijklassens 105 meter och 2200 tons deplacement. Dessutom är Gorshkov det första fartyget i en ny serie med det extraarbete som detta innebär.

Båda fartygen avses att levereras till Östersjöflottan.