POM-2S

Truppmina POM-2S är en relativt gammal konstruktion från Sovjettiden och är generation II när det gäller avståndslagda truppminor. Den är 10,5 cm hög och  5,8 cm bred, dvs som en  33cl läskedrycksburk. Minan är en så kallad trådmina, efter att den har landat på marken reses den automatiskt och skjuter ut fyra stycken 10 meter långa utlösningstrådar med ankare.

Minan kan skjutas ut med minläggare UMZ, raketartilleri eller bombkapsel från flygplan alternativt helikopter