Prototyp till eldenhet 9S935, här utan mörkerenhet

Stridsledningssystemet Barnaul-T anskaffas till det ryska luftvärnet. I november kommer de första 25 serieexemplaren att levereras efter att ha varit på truppförsök sedan 2009. Barnaul-T  skall kunna leda luftvärnsrobotelden effektivare från existerande luftvärnsrobotsystem som till exempel 9K38 Igla-S/SA-24 GRINCH, ett bärbart luftvärnssystem som senast användes i Libyenkriget.

Barnaul-T består av stridsledningsfunktion, luftbevakningsradar samt kontrollsystem av eldenheterna.


Planen i början känns väl igen…. 

Systemet påminner en hel del om det svenska RBS70 systemet där skytten får invisning av stridsledningen mot ett av stridsledningen upptäckt mål med hjälp av ljudton i robotskytten aktiva hörselskydd. Barnaul-T har här dessutom mörkerkapacitet med hjälp av robotenhetens påmonterade bildförstärkare. Kapaciteten på den är upptäckt av luftmål på 8 km

Barnaul-T kommer att förstärka det lätta brigadluftvärnet för de mekaniserade brigaderna som SA-24 GRINCH-förbanden utgör. I systemet ingår ledningsvagn 9S931-1, stridsledningspansarbandvagn 9S931(MT-LBu), radarpansarbandvagn 9S932-1 (MT-LBu) och de bärbara batteriplatsenhet 9S933 och eldenhet 9S935

Stridsledningspansarbandvagn 9S931-1

Radarpansarbandvagn 9S932-1

Mer om systemet kan man läsa här och här