Mer tid bakom spaken! FLANKERpilot med sin rotekamrat under en eskort av en BLACKJACK från det strategiska bombflyget.

Föga förvånande medför den ökade övningsverksamheten även stridsflygarna i det ryska flygvapnet får mer flygtid i sina flygplan. Rossikiija Gazeta rapporterar att under 2011 har flygtidssnittet ökat med nästan 20% på all flygande personal. Nu är snittet uppe på över 50 timmar per flygare oavsett befattning mot 42 timmar under 2010. Det är visserligen långt under NATO som kräver ca 180 timmar per aktiv flygare i insatsförbanden men ökningen visar på att flygförbanden övas mer intensivt än tidigare. Beroende på vilken typ av flygförband det rör sig om får piloterna olika mycket flygtid.

I jämförelse med Sovjettiden fick jakt och attackpiloterna ca 100-150 timmar per år och transport- och strategiska bombflygets piloter fick upp till 300-350 timmar per år