7,6 cm allmålsautomatkanon AK-176

Rationaliseringen av den ryska försvarsmaterielindustrin fortsätter i oförminskad styrka. De senaste exemplen är att tillverkningen av artilleripjäser, både sjö- och landartilleri moderniseras kraftigt, vilket medför en ökad tillverkningstakt.

Sjöartilleritillverkaren Arsenal har fått leveranser av utrustning från det italienska företaget Tacchi Giacomo & Figli SpA för att tillverka bland annat eldrör. Därmed kan de ersätta över 30 år gammal utrustning med nya datoriserade svarvar och fräsar. Företaget tillverkar bland annat allmålsautomatkanonerna  7,6 cm  AK-176 och 10 cm AK-190 för ytstridsfartyg i 11356- och 20380-klasserna samt 13 cm automatkanon AK-192 för 22350-klassen.

Ett annat exempel är vapentillverkaren Motovilikha som har invigt en ny anläggning för tillverkning av artilleripjäser. Den utrustningen är inköpt från Tyskland och skall liksom Arsenals inköp garantera moderna produktionsmetoder.  Motovhilka tillverkar bland annat 12,5 cm stridsvagnskanon 2A46M1 för stridsvagn T-90, 12 cm kombinationspjäs för understödsvagnar 2S9 och 2S31 och annat tungt 15,2cm fältartilleri.


Ryskt tv-reportage från Motvilikhas nya anläggning

Förutom att rationalisera tillverkning är detta även exempel på hur industrin profilerar sig som moderna arbetsplatser i konkurrens med annan tung tillverkningsindustri där man har under flera år haft det svårt med att rekrytera kunnigt yrkesfolk. Under lång tid drogs den tunga metallindustrin med stora svårigheter att behålla personal på grund av ekonomiska problem orsakade av sviktande orderingångar. Detta avspeglar sig bland annat i personalsammansättningen på arbetsplatserna, antingen är arbetarna äldre (och överlevt nedskärningarna under årens lopp) eller väldigt unga (och nyrekryterade).

Nu när denna bransch tar ny fart för att förse försvarsmaterielsektorn med nytillverkad utrustning måste de se till att hålla vad de lovar i orderböckerna. En av utmaningarna är att få tag på kompetent personal. Maskinteknisk utbildning är något att satsa på för den ryska ungdomen…