Ytterligare en serie fregatter planera satt byggas av det statliga fartygstillverkaren USC uppgav företagets styrelseordförande Roman Trotsenko. Enligt uppgift skall den nya klassens fregatter kommer att ha ett deplacement på 5600 ton och kommer då vara ungefär 1600 ton tyngre än 11356-klassen som byggs för närvarande. Designen av de nya oceangående fartygen kommer att visas upp under början av 2012.

Frågan är om det kommer att bli en uppgraderad variant av 11356-klassen då den nya kallas 113506 eller om det är en förlängning av pågående serie som nu omfattar sex fartyg? Roman Trotsenko har en historia sedan tidigare att vara lite obetänksam i sina uttalanden… Förra gången det begav sig gällde det nya hangarfartyg.

-Virrigt! sa Bull

-Instämmer! sa Bill