Adunok-M med granatspruta AGS-17 till vänster och tung kulspruta NSV till höger. I mitten finns manöverpanelen.

Fjärrstyrd vapenplattform Adunok

Adunok är konstruerad av det vitryska företaget Visa och är en fjärrstyrd vapenplattform, så kallad OWS motsvarande Kongsvinger Protector. Systemet kan bestyckas med kulspruta PKT, tung kulspruta (NSV alternativt Kord) eller granatspruta AGS-17. För att inte belasta plattformen servostyrning med för mycket vikt begränsas ammunitionen till 500 patroner till PKT, 100 patroner till den tunga kulsprutan och 29 granater till granatsprutan. Observation och riktning av plattformen görs med hjälp av dagljuskamera eller IRV-kamera samt laseravståndsmätare.  Systemet kan upptäcka mål på avtånd upp till 2000 meter och bekämpa mål upp till 800 meter.  Plattformen kan monteras på stridsfordon, obemannade fordon, sk UGV, terrängbilar eller stationära objekt. Det maximala grupperingavståndet mellan operatör/manöverpanel och plattform är 300 meter. Ett utvecklingsprojekt är att länka ihop plattformen med hjälmsikte NSI-01

För automatisk stridsfältövervakning och bekämpning kan enligt uppgift fast eld utlösas mot 10 förprogrammerade mållägen. Frågan är dock med vilken typ av sensor som då kan kopplas in till systemet. Närmare uppgifter kring detta saknas men om man lyckas länka ihop den med stridsfältsradar Fara-L kan det det bli en potent vaktsoldat…

Adunok-M på ett fjärrstyrt fordon sk UGV

Pansarterrängbil BRDM-2 med en Adunok i en höj och sänkbar lavett

Terrängbil Skorpion-1B, en uppgraderad UAZ-3151 med skottsäker liner och starkare motor med en Adunok på taket