Polarforskningsfartyg projekt 22280 Akademik Treshnikov

I mars sjösattes polarforskningsfartyget Akademik Treshnikov och skeppet avses levereras under hösten till Rosgidromets arktiska forsknings institut. Döpt efter polarforskaren Alexej Treshnikov har fartyget ett deplacement på 5580 ton och en längd på 134 meter. Bredden är 23 meter och har ett djupgående på 8,5 meter. Räckvidden är 15000 sjömil och kan göra som snabbast 16 knop. När den byter is på över en meter kan den göra 2 knop. Fartyget kan medföra två helikoptrar och har en besättning på 60 man. Till detta kan fartyget även ta med 80 forskare som har moderna laboratorier att arbeta i. Bygget påbörjades 2009 och fartyget sjösattes i mars 2011. Byggherre är Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg.

Ryssland kommer att bygga ytterligare fem forskningsfartyg i motsvarande klass fram till 2020.


Sjösättningen skedde den 29 mars 2011 i S:t Petersburg