De arktiska brigaderna kommer bland annat att utrustas med bandvagn DT-10P

Under november månad kommer den ryska generalsstaben att komma med förslag på vilka garnisonsorter som skall få de nya arktiska brigaderna. Som Observationsplatsen skrev tidigare om är det det två arktiska brigader som skall baseras i det västra militärområdet, varav den ena skall till sin huvuddel baseras i Petsamo, eller Pechenga som det heter på ryska. För effektens skull kommer troligen flera orter att husera de två brigaderna och för dem skall det byggas bland annat nya stridsträningsanläggningar och grupperingsområden. Man talar särskilt om att förbanden avses att kontinuerligt användas i operationsområdet, med andra ord kommer förbanden att användas för att visa rysk närvaro i hela arktiska området och inte bara utbildas på övningsområden och skjutfält…

Vidare konstaterar man att operationsområdets miljö ställer särskilda krav på personlig utrustning, tygmateriel och förplägnad. Man måste bland annat utbilda soldaterna i skidåkning och att undvika köldskador, dvs helt enkel vanlig vintertjänst.

Itar-Tass skriver mer om det här


Hur ser man lättast skillnaden mellan de två vanligaste typerna av bandvagnar, DT-10P och DT-30P som kommer att användas i förbanden? Genom att siffrorna avslöjar lastförmågan i ton är 30P större än 10P. Svårt att avgöra detta om de inte står bredvid varandra. Då är det enklare att räkna hjulen i bandaggregatet. DT-10P har fyra bärhjul medan DT-30P har sex. Se nedan:

En något sliten civil DT-10P med fyra bärhjul i vardera bandaggregat

En militär DT-30P i mycket bättre skick med sex bärhjul i vardera aggregat. Notera skillanden i hur stort lastutrymmet är i jämförelse med hytten på framvagnen.