15,2 cm haubits 2A61 PAT-B

Trotjänaren D-30, 12,2cm haubits 2A18 har funnits på förband sedan 1960-talet och har egentligen för länge sedan fallit för åldersstrecket, både materiellt och kapacitetsmässigt. Konstruktionen är lättanvänd och pjäsen går fort att gruppera i terrängen. För att ge det ryska brigadartilleriet större leveranskapacitet vill man öka kalibern till 15,2cm som är den ryska standarden i syfte att matcha NATO:s fältartilleri som uteslutande är 15,5cm. Med 15,2cm kan man även skjuta styrd ammunition Krasnopol

Ett av alternativen som visades upp offentligt i slutet av 1990-talet är 15,2cm haubits 2A61 PAT-B som är en uppgraderad D-30. Släktskapet känns igen bland annat på den tredelade lavetten som medger att svänga pjäsen varvet runt, likt vår gamla 10,5cm haubits 4140.

Synliga skillnader är bland annat den kraftigare mynningsbromsen som skall reducera den ökade kraften i rekylen som kalibern 15,2cm ger. Tyvärr medger inte lavettkonstruktionen en kraftigare rekyl än vad mynningsbromsen kan leverera vilket begränsar kaliberlängden på eldröret. Med det korta eldröret blir inte räckvidden längre än 15 km vilket idag inte är tillräckligt för artilleriförbanden.

Med hänsyn till den begränsade räckvidden på 2A61 är det mindre troligt att systemet kommer få en större spridning på de mekaniserade förbanden. Dock är pjäsen lättrörlig och den kan få en roll att spela i bland annat i luftlandsättningsförband eller enheter med med hög beredskap som snabbt skall kunna omgrupperas med bland annat flyg.

Vikten är 4,3 ton och jämfört med NATO-motsvarigheten M777 är den 1,2 tyngre. Räckvidden som är 15 km kommer långt efter M777:ans 24 km eller 40 km om man skjuter Excalibur. Eldhastigheten är något högre, 6-8 granater per minut.