Bilden är intressant då den visar skillnaden i storlekarna mellan bland annat understödspansarbandvagn 2S9 Nona och eldledningspansarbandvagn 1V119 Reostat

Det luftlandsättningsbara ledningspansarbandvagnen  BTR-MD Rakushka utvecklas koninuerligt. Bilden ovan visar en förserievagn som uppvisar några skillnader mot de tidigare prototyperna som tidigare har visats upp.

Fordonen i BMD-serien kan hydrauliskt sänka skrovet för att på så sätt minska höjden vid flygtransport och minskad målyta i stridställningen.

Bland annat finns det på vänster sida uttag för en skrovmonterad kulspruta, antagligen en 7,62mm PKT och hjulen är av samma typ som återfinns på BMP-4M.

Några fällprov har veterligen ännu inte genomförts med vagnen.

Observationsplatsen skrev mer om Rakushka här