BTR-80 ur marininfanteriet under en paus vid framryckningen på en landstigningstrand. Bilden är dock tagen vid ett tidigare tillfälle

I skuggan av de stora övningarna Center-2011 och Gemensam Sköld -2011 i sydvästra Ryssland pågår det en intensiv övningsverksamhet för bland annat marininfanteriet. Bland annat har det under mitten av september genomförts landstigningsövningar i Murmanskområdet, ryska Fjärran Östern och i Östersjön där det nu i dagarna sker en landstigningsövning med 336. marininfanteriregementet i Baltijsk. Den övningen omfattar ett 25-tal fartyg ur Östersjöflottan, bland dessa märks landstigningsfartyg, minsvepare och ubåtsjaktfartyg.

På Sjöfartsverket webbplats  för NAVTEX ges följande områdesvarning:

KALININGRAD NAV WARN 137
241700 UTC SEP
SOUTH-EASTERN BALTIC.
SHIPS EXERCISES 24-25 AND 27-30 SEP
DAILY 2000-2000 UTC. IN AREAS TEMP DANGEROUS TO SHIPPING:
BR-65 CENTERED IN PSN: 55-10N 019-25E.
BR-117 CENTERED IN PSN: 55-20N 019-45E.
CANCEL 302100 UTC SEP.

TvZvezda har här ett reportage från dagens landstigningar. Det är en ordentlig sjögång men BTR-80 verkar ta det bra för att vara en plåtburk på 14 ton…