Från förråd till järnvägsvagn

Som en del av övningen Cenetr-2011 avser man att pröva delar av mobiliseringsorganisationen för de väpnade styrkorna. Detta åskådliggörs bra i TV-inslaget ovan där man hämtar stridsvagnar T-72B i mobiliseringsförråd/materieldepå för transport till övningsområdet. För ordningens skull skall man veta att detta gjordes under april/maj i våras och var en åtgärd som utfördes i god tid innan övningen.

Rykten gör gällande att verksamheten nu under slutet av september månad är den mest intensiva i den ryska armén sedan Sovjetunionens upplösning. Då är de både Tjetjenienkrigen och Georgien inräknat…