Skott kommer! Robotskott från övningen Gemensam sköld -2011. Man har döpt filmen felaktigt till Center-2011…

För närvarande genomförs övningen Center-2011 tillsammans med Kazakstan, Kirgistan och Tadzjikistan vid Svarta Havet. Parallellt med den övningen genomförs övningen Gemensam sköld-2011 med Vitryssland. Trots att övningarna är samlokaliserade till samma del av jordklotet, läs sydvästra Ryssland med omland räknas de som två separata. Båda övningarna sysselsätter vardera ca 12 000 man och genom det kommer man under den nivån som kräver internationella inspektörer. Samma mönster uppträdde vid övningarna Ladoga-2009 och Zapad-2009.

TVZvezda har dock haft svårt att separera övningarna från varandra då de illustrerar sina inslag från de olika övningarna med bilder från varandra.

Bland annat under Gemensam sköld-2011 har man skjutit skarpa robotskott med det tunga luftvärnsrobotsystemet S-400/SA-21 GROWLER i Astrakan-regionen. I det ovanstående tv-inslaget från TVZvezda syns systemet i början. I samband med det finns även andra intressanta saker att notera. Genom att man grupperar S-400 kommer den andra komponenten i systemet på plats också, lvrbkansystem S-1 Pantsir vars primära uppgift är att skydda det huvudkomponenten, S-400 från bekämpning, så kallad SEAD.

Nu kan man inte vara helt tillförlitlig till videon då den uppenbarligen blandat flyginslagen hej vilt. Oavsett, om videon stämmer överrens med verkligheten har man nu förmåga att omgruppera S-400 med understödjande system och genomföra skarp insats med vapenverkan då luftvärnsrobotförbandet kommer från Moskva, där de för tillfället enda operativa förbanden finns .

Som de flesta känner till sedan tidigare beräknas systemet även att vara grupperat i Kaliningrad vid årsskiftet, något som Observationsplatsen skrev lite om här.


Från övningen Gemensam sköld 2011/Щит Союза-2011 syns bland annat en modern förbandsplats vid 1:33