11356-klassen är utrustad med åtta vertikala lavetter av UKSK-typ för sjömåls-, ubåtsjakt- eller markmålsrobotar.

Som Observationsplatsen skrev i juni kommer det att byggas ytterligare tre fregatter i 11356M-klassen av USC-koncernen. Det bekräftas nu av RiaNovosti som idag rapporterar om att ordern är underskriven. För närvarande bygger man en första serie till den ryska flottan om tre fartyg på Yantarvarvet i Kaliningrad och förmodligen kommer man att helt enkelt förlänga den serien med tre skepp till.

11356M-klassen har en längd på 125 meter och ett deplacement på drygt 4000 ton. Fartyget kan användas för både ytstrids- och ubåtsjaktuppgifter.

Det senaste skeppet i serien man kölsträckte var Amiral Essen, vilket skedde den 8 juli i år.

Kommersant skrev tidigare om den förestående beställningen och nämner även att tre strycken diesel-elektriska ubåtar i den modifierade Kilo-klassen 636 Varshavyanka beställs av Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg.