I ny kostym. Amiral Kuznetsov har fått en ljusare färg i samband med den senaste ommålningen 2010

För närvarande pågår en intensiv övningsverksamhet i Ryssland med fokus på Arktis. Nästa vecka kommer USA med en annan övning.

Norra Flottan bedriver för närvarande en större förbandsövning där syftet är att trimma samverkan mellan olika funktioner som ytstridsfartyg, ubåtar, strategisk bombflyg samt markförband med både luftvärn och markstridsenheter ingår. I detta tvinslag visas landstigningsövning med 61. marininfanteriregementet som avslutas med en samverkan med stridsvagnsförband ur 200. motoriserade brigaden från Pechenga. Inslaget är intressant i två aspekter. Det första är man även här använder man sig av UR-77 Meteorit som mekaniserad minröjningsresurs (01:08 in i filmen) och det andra, nog så viktigt. Man samverkar här med markstridskrafter ur armén och på så sätt väver ihop de två vapenslagen. I tidigare övningsverksamhet under senare år har dessa moment varit skilda åt rent fysiskt på grund av förutsättningarna för övningsområdet. Övningen kommer att pågå in i nästa vecka

Samtidigt kommer USA att genomföra en stabsövning 13-16 september med fokus på Arktis. Syftet med FLEET ARCTIC OPERATIONS GAME 2011 är att identifiera utvecklingsmöjligheter för den amerikanska flottan att agera i och omkring det arktiska området.

Båda övningarna kommer att ge underlag för fortsatt förbandsproduktion och utveckling av förmågor, särskilt för USAs del men även för Ryssland. Vissa av erfarenheterna kommer att synas rent fysiskt då enheterna kommer få ny utrustning och materiel, men även nya typer av övningar i framtiden där arméförbanden kommer att synas mer tillsammans med marinstridskrafter..