En terränglastbil KrAZ-260 med luftvärnsrobotlavettvagn 5P85T med fyra stycken luftvärnsrobottuber kör iland från landstigningsfartyget Alexander Otrakovsky på ön Kildin i augusti 2010

Förra året vid denna tidpunkt genomfördes en unik luftvärnsrobotövning i Barents hav. Övningen var speciell då man för första gången omgrupperade ett S-300PM/SA-20 GARGOYLEförband med hjälp av landstigningsfartyg.  Det man gjorde var att 4. luftvärnsrobotbataljonen vid 531. luftvärnsrobotregementet i Murmansk transporterades sjövägen till ön Kildin i Barents Hav för att skjuta skarpa robotskott.

Det intressanta är att båda komponenterna som användes, det tunga luftvärnsrobotsystemet S-300 samt landstigningsfartyg  i Ropuchaklassen återfinns även i Östersjöflottan. Man kan anta att en hel del lärdomar drogs av den genomförda omgrupperingen och ett lessons learneddokument återfinns även hos liknande förband i Östersjöflottan…

Skall man höja det ena eller båda ögonbryna om motsvarande övningar genomförs med S-400/SA-21 GROWLER i framtiden?

Ilastning innan avtransport…