Dagestan vid rustningskajen vid Zelenodolskvarvet

Fregatt 11661K Dagestan

I april skrev Observationsplatsen om att Dagestan förbereddes för sjösättning. Nu är den i sjön, men det har varit lite dåligt med bilder från Zelenodolsk i Tatarstan men till slut dök det upp en serie.

11661-klassen är en serie lätta fregatter avsedda främst för Kaspsiska Havet främst avsedda för ytstridsuppgifter. Fartyget har ett deplacement på 1930 ton och är 102 meter lång. Fartyget har en bestyckning om åtta stycken lavetter med sjömålsrobot Kh-35 Uran/SS-N-25 SWITCHBLADE som är den ryska motsvarigheten till RBS 15. För att att kunna ta sig an luftmål finns ett luftvärnsrobotssytem 9K33 OSA-M/SA-N-20 GECKO samt en 7,62cm allmålskanon AK-176 och två 30mm luftvärnskanon AK-630. Utöver dessa system finns det även fyra stycken  53,3cm torpedtuber , ett ubåtsjaktraketsystem RBU-600 samt kapacitet att lägga upp till 20 minor. Dagestan kölsträcktes redan 1994 och har som resultat av de ekonomiska svårigheterna under 1990-talet blivit rejält försenad.

Modellen har exporterats till Vietnam under beteckningen 11661E. Två fartyg togs i tjänst i mars och augusti 2011. Det första ryska fartyget, Tatarstan är även flaggskepp i Kaspiska flottiljen