Besök i örlogshamnen i Björkö av en korvett ur 21630-klassen lördagen den 27 augusti i år som antas vara RFS 161 Machatkjala

Nä, rospiggarna behöver inte sätta kaffet i halsen. Det Björkö som nu är aktuellt är mer känt som Primorsk i dagens samhälle och ligger utanför Viborg i Finska viken. Besöket antas vara den  senaste korvetten ur 21630-klassen Buyan. Tidigare har två fartyg levererats från Almaz-varvet i S:t Petersburg, RFS 101 Astrakan och RFS 702 Volgodonsk. Ytterligare ett fartyg byggs på Almazvarvet och som inte har levererats, Machatkjala/Махачкала. Fartyget befinner sig tydligen på sjöprov i sensommarvärmen innan det skall leveras senare under hösten till den Kaspiska flottiljen som de två andra fartygen tillhör. Att notera, bilden visar att kanontornet på fördäck ännu inte är monterat.

Ytterligare tre individer är under byggnation, varav den senaste , Veliki Ustyug kölsträcktes samma dag som fotot ovan på varvet i Zelenodolsk som fortsätter att bygga fartygsklassen

Observationsplatsen har skrivit lite mer om klassen härhär och här