Modell av ONS utbyggd till dubbelriktad trafik med strandelement, däckselement samt pågående arbete vid pålelementen.

Däcksbro ONS projekt 02430

ONS är en hybrid mellan fast och flytande bro, där broelementen ankras fast i flodbädden med hjälp av stolpar.  Detta förfarande medger att man kan bygga bron utan begränsning i längd, och med en något högre strömmande hastighet på vattnet än tidigare. Bron kan byggas ut till dubbelriktad trafik

ONS består av tre stycken olika typer av flytande brodelar:
Strandelement – avsedda för att ligga vid strandkanten och medge på och avkörning
Däckselement – körbanor, kan kopplas sida vid sida eller dubbelt
Pålelement – skarvas mellan körbanorna avsedda att hålla de stolpar som fästs i vattendragets botten

En brosats kan räcker till 250 enkelkörbana alternativt 125 meter dubbelriktad trafik. För enkel körbana kan den bära 60 ton och dubbel körbana 80 ton. Körbanans bredd är 6 meter och kopplas den dubbelt räcker det till 12,7 meter.  Hastigheten på det strömmande vattnet bör inte överstiga 2-3 m/s

Strandelement upplastat på en Kamaz-65225 med transportsläp 9370

Däckselement upplastat på en Kamaz-65225 med transportsläp 9370

Pålelement upplastat på en Kamaz-53501

Lite mer om bron kan ses 2,17 in i detta videoklipp