Verkstadsterrängbil MTO-UB1

Verkstadsterrängbilen (vsttgb( är avsedd för att kunna utföra fältreparationer och tekniskt underhåll på förband med stridsvagn T-80 och T-72 samt stridsfordon  BMP-1, BMP-2, BMP-3, BTR-70, BTR-80 MT-LB och även lastterrängbil Ural-4320.

Fordonet är baserat på ett Ural-4320 chassi med vinch och kraftuttag. Tjänstevikten är 14 060 kg och är 9,4 meter lång. Bredden är 2,6 och höjden 3,5. Fordonet är utrustat med NBCfilter HLF A-100N-24 samt radiostationerna R-173 och R-174.

I verkstaddelen kan de mest förekommande underhålls och reparationsarbetena göra såsom vapenrep, svetsning, filtertvätt, besiktning, batteriunderhåll, underhåll av NBC-skyddssystem osv.

Kranen på vetskstadterrängbilen lyfter upp till 3 ton