I företaget Muromteplovoz produktprogram finns bland annat uppgraderingar av stridsfordonen patgb BTR och pbv MT-LB.

Genom kraftiga ombyggnationer moderniseras fordonen för att uppnå bättre driftsäkerhet och bränsleekonomi än orginalmodellerna. Förutom det sätter man även dit nya torn med beväpning.

På flygutställlningen MAKS-2011 visades en ny variant av BTR-60PB upp, med nytt torn och ett nytt bollhav till skyttetruppen. Förvisso är vagnen en gammal konstruktion och den har till stor del fasats ur organisationen, men en ombyggd vagn kan få ett förlängt liv…

Det mest intressanta är att stridsrummet är beläget längst bak och försett med två dörrar, likt BMP-1/2 och MT-LB. För att kunna tillåta en sådan placering har man varit tvungen att flytta på motorn till mitten av vagnen. I samband med detta installerades en YaMZ-236D  istället för den ordinarie GAZ-49B. Detta medförde en ökad räckvidd på från 500 km till 800 km samt ökad effekt. På det utställda fordonet finns ett MA7-02 torn med en tksp 12,7mm Kord, ksp 7,62mm PKTM samt grs AGS-17. Till den finns ett lvsikte 1PZ-7A, dock utan mörkerförmåga.

Det finns plats för fyra soldater bak i fordonet och av att döma från bilden har fordonet något högre skyddsnivå som tidigare då någon form av liner/stoppning finns på väggarna

Som till synes en ganska enkel modifiering av ett gammalt fordon. Men, man måste ha bedömt att marknaden finns för den typen av produkter. Vem vet, den kanske dyker upp i något tredje världen land till slut? Man kanske får blodad tand och börjar bygga om BTR-80 till något liknande?


Lite andra jobb som Muromteplovoz har gjort