KAMAZ-6350 med en 15,2 cm haubits Hyacint-B

Lastbilstillverkaren KAMAZ har utvecklat en ny dragbil åt artilleriförbanden. Grunden är en åttahjulsdriven KAMAZ-6350 som har försetts med en splitterskyddad personaltransporthytt för 6 soldater och en kran. Fordonets hytt och övriga vitala delar som bränsletank har samma skydd. De åtta däckens lufttryck regleras centralt likt de hjulstridsfordon som finns i Ryssland

Fordonet är framtaget för att bogsera 15,2cm haubitsarna 2A65MSTA-B och 2A36 Hyacint-B.

Vi har vår tgb40 sedan tidigare i artilleriet. Det är inte så stor skillnad…


Video från Youtube som visar mer detaljer på fordonet