UCAV Lutch baseras på privatflygplanet Sigma-5

RiaNovosti uppger idag att på den i augusti kommande flygutställningen Maks-2011 kommer företaget Vega att ställa ut en mock-up av den första inhemska UCAV, Unmanned Combat Air Vehicle. UCAVen heter Lutch och är baserad på privatflygplanet Sigma-5 och har en räckvidd på 500 kilometer och uthålllighet mellan 18 – 30 timmar. Vapenlasten på 150-170 kg kan bäras på yttre vapenbalkar eller i ett internt lastrum. Startvikten anges till max 800  kilo och hastigheten till max 270 km/h

Sigma-5 kopplad efter person för vägtransport

Sigma-5 är ett ultralätt flygplan som visades upp på Maks-2009 och är framtaget för privatflyget. En av Sigma-5 fördelar är de vikbara vingarna som underlättar transport och förvaring av flygplanet. En annan detalj är flygplanet är försett med körriktningsvisare vid stabilisatorn, då det lätt kan kopplas som släp efter en personbil. Flygplanet flög för första gången i början av 2010 och kan flyga i intervallet 85-230 km/h.

Mer om Sigma-5 kan man läsa här.

Ännu har inga bilder på Lutch kommit men de kan nog dyka upp efter flygutställningen som pågår 16-21 augusti i Moskva.

UPPDATERAT 121430AUG11

Till slut dök det upp en bild på Lutch samt lite mått. Spännvidd 8,7 meter, längd 5,85 m, höjd 2,4 meter. Max operativ flyghöjd 7000 m.ö.h. UCAV:en skall kunna även användas för spaning/observation med radar eller optiskt, signalspaning samt radiolänk

Lite mer info finns på denna länk