Den första prototypen av Il-476 är skrovfärdig och har vingarna monterade

Bilder från den prototypen av den senaste Candid-versionen har kommit ut på nätet. Il-476 som planet heter är en kraftigt moderniserad Il-76 och avser att ersätta de gamla Il-76:or som finns kvar.

Il-476 kännetecknas av ökad lastkapacitet, upp till 60 ton har nämnts och minskad bränsleförbrukning. Där är motsvarande siffror -15%. Detta gör att planets prestanda avseende hastighet och räckvidd ökar markant. En stor orsak till detta är att man kommer att använda nya Aviadvigatel PS-90A-76 motorer istället för de gamla Soloviev D-30KP. Notera att det är samma motorer som idag flyger i Il-76MF. Tillsammans med ett skrov med mer kompositmaterial och förmodad ny vingkonstruktion kommer flygplanets prestanda att öka. Genom att man inför en helt digitaliserad förarmiljö kommer även behovet av besättningsmän att minska från dagen 5-7 till 2-4 stycken. En konsekvens av den totala genomgången av flygplanets konstruktion kommer även medföra behov av minskat underhåll, något som är Il-76:ans kännetecken.

Il-476 sedd från vänster. Endast ett fönster syns tydligt på flygkroppen mellan dörr och vinge.

Nu när bilderna kommer på den färdiga flygkroppen finns det en uppenbar sak som borde uppmärksammas;
Man använder inte det förlängda skrovet som finns på den senaste Il-76MF versionen som är 6,6 meter längre, utan man verkar använda det kortare orginalskrovet. Den uppmärksamme kan se det på antalet fönster på vänster sida om flygplanskroppen mellan dörr och vinge. Ett fönster på 476 men två på Il-76MF. Varför undrar många och kommer det innebära att kommer att komma en Il-476MF också?

En fundering som dyker upp på det ryska flygforumet aviaforum.ru är att prototypen är endast till att pröva den nya vingen och man nöjer sig med att montera den i en ordinär flygplankropp. Det enda nya skulle då vara egentligen mittsektionen på flygplankroppen.

Il-76MF med den längre flygplanskroppen. Två fönster är klart och tydligt synliga mellan dörren och vingen.

Observationsplatsen har skrivit lite mer om Il-476 här