En av de största riskerna med militär verksamhet är just fordonstjänsten. Att det läggs ner tid på utbildning och säkerhet i och omkring fordon är en självklarhet, även i den ryska försvarsmakten.

Bilden får tala för sig själv. Ta gärna och dela med den till kolleger och även utbildarna på motor/trafik.