Exportversionen av SS-26, Iskander-E. Fast, egentligen är väl alla robotar avsedda för export…

Sedan tidigare har Observationsplatsen skrivit om att markrobotsystemet 9K720 Iskander M/SS-26 STONE har levererats till den 9. artillerirobotbrigaden i Luga utanför S:t Petersburg.

9K720 Iskander-M har en räckvidd på 400 km och kan bestyckas med olika typer av verkansdelar såsom spräng, hårdmål, multipelverkansdelar, termobarisk och även EMP. Roboten har en högsta hastighet på 2100 m/s vilket motsvarar ca 7500km/h

Finsk media rapporterar om att Ryssland har byggt nya grupperingsplatser för det taktiska robotsystemet Iskander nära staden Viborg på det Karelska näset. Även om systemet är helt och hållet mobilt behöver det ändå någon form av grupperingsplats att kunna utgå från. Grupperingsplatsens syfte är att öka uthålligheten på förbandet vid en gruppering i fält, till exempel vid en beredskapshöjning. Precis som vid alla spridda grupperingar kan ett flertal grupperingplatser understödja ett system.

Med Viborgsgrupperingen kan systemet nå hela norra Baltikum samt hela södra Finland.

Andra aktuella regioner som kan få Iskandersystemet är Kaliningrad, något som skulle kunna rubba balansen något.

RiaNovosti rapporterar även att de väpnade styrkorna kommer att få 120 stycken robotsystem under de närmaste åren. Varje system har två robotar per avfyrningsfordon och ytterligare en laddningsomgång på förbandet, dvs  fyra robotar per system. Tillförseln av 120 system innebär ca 480 robotar