Roll-out inför sjösättningen vid Yantarvarvet

Oceanografiskt fartyg 11982 Seliger

Fredagen den 29 juli var det ”roll-out” och dop på Yantarvarvet i Kaliningrad för oceanografiska fartyget Seliger inför den kommande sjösättningen. Fartyget är anskaffat för att kunna bedriva forskning och eftersök och underhåll av djuphavsinstallationer, till exempel rörledningar som Nord eller South stream.

”Hangaren” vid akterdäck är för batyskafen Konsul. Fartygets två propellrar är placerade i två azipodar för att kunna lättare hålla fartyget stilla vid svåra väderförhållanden

Fartyget är 59,7 meter långt och 10,8 meter brett och har ett deplacement på ca 1117 ton. Hastigheten anges till 13 knop. Med en besättning på 16 man och ett arbetslag på 9 man kan den bland annat arbeta med batyskaf 16811 Konsul för att  bedriva avancerat djuphavsarbete.

16811 Konsul har en besättning på tre man och kan dyka ner till 6000 meter. Konsul sjösattes under 2009 och har under 2010 och 2011 utprovats i Östersjön

Då typen är avsedd att gå på innanhav kommer Seliger kommer att tillföras Svarta Havsflottan och kommer att förutom understödja South Streamprojektet även där att kunna fungera som en del av ubåtsräddningsberedskapen.

Endast ett fartyg i serien är beställt, men kommer att följas av projekt 22010 vilket skall levereras 2013, då till Östersjöflottan. Projekt 22010 kommer att få ett deplacement på 5200 ton och en längd på 108 meter och en bredd på 17 meter. Båda typerna byggs av Yantarvarvet.

Mer om Seliger kan man se på tvkanalen Vesti.ru