Pansarvärnsrobotterrängbil Tigr med monterat pvrbsystem Kornet-EM

Pansarsvärnsrobot Kornet-EM

Pansarvärnsroboten 9M133 Kornet (AT-14 SPRIGGAN) är ett bärbart robotsystem som har bland annat använts i Irak och Libanon. Det är det enda pansarvärnsrobotssystemet som hitintills har slagit ut såväl amerikanska M1 Abramsstridsvagnar som israeliska Merkavastridsvagnar i strid. Nu har tillverkaren KBP Tula kommit med en moderniserad variant, Kornet-EM som har betydligt bättre prestanda än de tidigare versionerna.

Beroende på ammunitionsval (robot) är räckvidden upp till 8000 – 10 000 meter.  Mot mjuka och flygande mål används roboten 9M133FM som är försedd med en zonrörsfunktion samt sprängverkansdel. Den roboten har den längsta räckvidden. Mot hårda mål, till exempel stridsfordon och fältbefästningar används 9M133M-2 som har en RSV-verkansdel samt en räckvidd på 8000 meter. Verkansdelen har en penetrationsförmåga på motsvarande 1100 – 1300 mm pansar.

En annan nymodighet är att systemet dessutom har är en så kallad fire and forgetfunktion. Det innebär att efter avlossat robotskott styrs roboten autonomt mot det valda målet, utan att robotskytten manuellt siktar mot det. En effekt av detta är att systemet får en ökad eldhastighet då skytten kan rikta om nästkommande robotskott mot nytt mål redan innan träff av det föregående har erhållits. Detta möjliggörs genom att på systemet sitter på en dubblerad siktesenhet och efter avlossat skott kan skytten växla över till det andra som kan säga ligga på tur. De dubblerade systemen arbetar då oberoende av varandra. På bilden ovan syns de tydlig med de 2×4 robotlavetterna. Eldhastigheten i systemet avgörs av flygtiden till  målet innan respektive siktesenhet kan frigöras för nytt skott.

En av de två eldenheterna i närbild.
1. Robottub 2.Sikte 3.Styrenhet för automatisk målföljning 4. Fästet för robottuberna 5. Lavett 6. Pjäshiss

Mer kan man läsa på tillverkarens hemsida här

Systemet kommer att visas offentligt för första gången nu i augusti vid den kommande flygutställningen MAKS 2011 i Moskva

UPPDATERAT 222230AUG11
Videeo från RiaNovosti om systemet här