Programmet gör besök bland annat på grundläggande skjututbildning och skidträning. Tyvärr känner de inte igen en Bv 206… Misströsta inte, det är texta på engelska!

Det ryska tvprogrammet Voennoe Delo, ungefär Militära saker sände 2004 ett program om de finska Jägarbrigaden. Nu är det inte ett jägarförband om man jämför med svensk terminologi, utan den finska motsvarigheten till den gamla svenska Norrlandskyttebrigaden.  I Sverige utbildar man numera motsvarande Lätt skytte kompanier, där man gör ganska kraftiga djupdykningar i gamla norrlandsskyttereglementen. Till glädje för vissa och till förtret för andra.

Oavsett, trots att programmet har sju år på nacken kan man enkelt konstatera att det är en rysk lovsång till förbandstypen och resultatet har vi  sett nu. Två arktiska brigader skall sättas upp och man hänvisar tydligt till gjorda finska och svenska erfarenheter… Mer om  detta kan man läsa på Observationsplatsen här och här