Här förbereds samtidig tankning för två mekaniserade skytteplutoner med BMP-2

Amatörer pratar stridsteknik, proffs diskutera underhåll var tydligen något som den tyske generalen Rommel yttrade efter det nordafrikanska fälttåget.  Att en armé på marsch, vare sig det är framåt eller bakåt spelar ingen roll behöver soppa. Utan drivmedel står man stilla.

Bilden ovan visar en utbyggd tankningsplats, avsedd för att förse större förband med drivmedel. Det man har gjort är att helt enkelt lägga ut en mindre pipeline med tappställen. Respektive fordon i förbandet körs fram och fyller på drivmedlet. Systemet medger en snabb tankning simultant för hela marschkolonnen och utifrån hur kapaciteten är utbyggd kan man tanka upp till kompanienheter på detta sätt.

Systemet är inte snabbgrupperat, jämfört med en lastväxlarflaklösning, men  medger snabbare passage. Det kan behövas om det skall rulla igenom några bataljoner…