Stoikys överbyggnad på en pråm på floden Neva. Den rena plåtrena konstruktionen visar tydligt på en hel del signaturreducerande åtgärder, även om en del förtas genom påbyggnad av master och andra system.

Mellan-Neva varvet www.snsz.ru  i S:t Petersburg är underleverantör till Severnayavarvet i samma stad och bygger och levererar överbyggnaderna till korvetterna i 20380-klassen. Klassen är aktuell i dagarna då det första seriebyggda fartyget, Soobrazitelny  är ute på sina första provturer.

Just nu levererar man ytterligare en överbyggnad, troligen till korvetten Stoiky som skall sjösättas under 2012. Stoiky kommer bli den fjärde i klassen som baseras i Östersjön och göra sällskap med de tre tidigare, SteregushchySoobrazitelny och den kommande Boiky.