Vår biträdande militärattache i Moskva, övlt Johan Huovinen intervjuas av  RiaNovosti

Vid pågående den fordonsutställningen VTTV 2011 i Omsk visas en hel del stridsfordon upp. Bland annat den senaste typen av T-90 på förband, T-90S samt olika typer av lättare stridsfordon såsom BMD i olika varianter.  Även nyare materiel, som har visats upp under senare år som 2007 och 2009 fanns med, som till exempel bandvagn PTS-3, brobandvagn MTU-90 och färja 561A.

Det lär ha varit gott om utländska observatörer med bland annat Sverige,Storbritannien, Frankrike, Österrike, Tyskland och Algeriet för att nämna några.

Observationsplatsen lär återkomma med mer material från dessa dagar inom kort.

Stridsvagn T-90S kommer upp ur vattenhindret

Färja 561A framrycker på torra land. Flytkraften bär last upp till 50 ton.