Ka-52 med sex stycken vapenbalkar varav de yttre paret är tomt

Bilder börjar dyka upp på en upphottad version av attackhelikopter Ka-52 HOOKUM B. Normalt sett har helikoptern endast fyra stycken vapenbalkar under ”vingarna”. Det som nu syns är ett extra par närmast ytterkanten där bland annat störutrustning är placerad. Placeringen av sex nya vapenbalkar har även dykt på konceptmodellen av Ka-52K, som den kommande marina varianten antagligen kommer att kallas. Den skall för övrigt anskaffaas för de fyra amfibiestödsfartygen av Mistralklass.

Nya data på helikoptern är ännu inte kända eller vilka vapenssystem som kan bäras på de nya balkarna.

Tidigare bild på Ka-52 med den gängse standarden, fyra vapenbalkar