Sanering på löpande band av marininfanteriets BTR-80

Saneringsfordon TMS-65M

Att sanera kontaminerad utrustning är otroligt tidskrävande och omständigt. Den insikten har alla som har genomfört någon form av skyddstjänst. Turligt nog är det ”bara” belagd utrustning som behöver genomgå den behandlingen, det vill säga den materielen (och personalen) som har fått ett direkt C-anfall på sig. Har man tilll sin stora ”lycka” fått ett drivande moln är det stå ut tills någon kommenderar ”-Mask av!”…

För att klara av strid eller annan verksamhet efter en vistelse i C-belagd miljö behöver man dock sanera förbandens kritiska utrustning, dvs stridsfordon, vapen och sensormateriel (allt annat kastar man och ersätter). Detta kan man göra kemisk, till exempel med DS-2, Dekontaminationssolution-2, ett stark frätande ämne avsett för stridsfordon och annan materiel eller Personsaneringsmedel 102, vanlig klorkalk som använd på trupp och personlig utrustning.

Vår granne i öster använder även andra metoder, värme + kalciumhypoklorit i systemet TMS-65M monterat på lastterrängbil Ural-4320. Fråga inte hur det fungerar, det får någon hugad skyddstekniker reda ut. Principen är dock enkel, bränn bort skiten! Systemet använder en ombyggd jetmotor och blåser på en 1,5% vattenburen lösning på det kontaminerade objektet. På två minuter skall ett stridsfordon vara helt sanerat på utsidan. Har man ett fordon med en invändig kontaminering är frågan om man kommer göra något åt det…

Till systemet finns även ett separat vattenfordon, PTS-56-817 med 5,7 kubikmeter vatten.

Vad har detta med vår försvarsminister att göra? Förutom att sanera stridsfordon är även systemet utmärkt för att generera rök i syfte att skapa skyl för att försvåra motståndarens observation. Avsikten kan vara olika, dölja egen verksamhet eller likaväl avsaknaden av egen verksamhet. Med de rätta meteorologiska betingelserna kan man man även röklägga motståndarens område i samma syfte. Allt enligt uppgiften och terrängen! Men – var försiktig så att man inte röklägger egen verksamhet…

Varsågod Sten!


-Lägg rök i riktning …. minst intill juli 2020!