Dagens nyheter och Gyllenhaal skriver om att den ryska försvarsmakten avser att sätta upp två stycken arktiska brigader under de närmaste åren. Man har tidigare aviserat att en brigad skall sättas upp i Pechenga, den gamla finska staden Petsamo i gränsområdet mot Norge. Nu diskuterar man om förbanden skall sättas upp i Murmansk samt Archangelsk.

I Ryssland hänvisar till gjorda erfarenheter från bland annat Sverige där man hävdar att motsvarande förband finns. Mig veterligen är Norrlandsbrigaden nedlagd, avvecklad och förpassad till invasionsförsvarets tid…tyvärr.

Jag dryftar mig till att travestera Tolgfors utspel ”proffs slår amatörer” med att konstatera att två är mer än ingen…

I förbifarten skall för rättvisans skull även nämnas att man återigen dementerar planerna på att bygga nya hangarfartyg.