Sällskap inom snar framtid?

Under den pågående marina mässan IMDS-2011 i S:t Petersburg avslöjade styrelseordförande i den statliga varvskoncernen USC, Roman Trotsenko att man avser att för flottans räkning börja bygga ett nytt hangarfartyg 2016.

Under slutet meddelade försvarsdepartementet att man i nuvarande GUP-2020, materielanskaffningsplanen, inte avser att anskaffa nya hangarfartyg. Men, man kan alltid ändra sig och Trotsenko kanske känner till något som ännu inte är officiellt. Man har tidigare  diskuterat behovet av tre hangarfartygsgrupper om två skepp vardera för den ryska flottan.

Samtidigt avslöjande han att under 2013 kommer även att påbörja byggandet av ny typ av atomdrivna jagare. Hur konstruktionen ser ut är ännu höljt i dunkel.

Med dessa mässor kommer en hel del andra nyheter, som att fyra nya diesel-elektriska ubåtar kommer att leverras inom snar framtid till det ryska ubåtsvapnet, två stycken i Lada-klassen samt två stycken modifierade Kilo-ubåtar.