Uppsittning! Hästtransportplutonen gör sig marschfärdig

2004 gav dåvarande presidenten Putin order om att skapa två brigader för bergskrigföring. Som resultat av detta bildades 33. och 34 separata motoriserade skyttebrigaderna. Förbanden är anpassade för de kaukasiska bergen och 33. brigaden är förlagd i bergen i Dagestan och 34. brigaden nära den kommande OS-orten Sochi. I utbildningen ingår förutom att kunna förflytta sig i bergsterräng även att kunna verka i tuffa väderförhållanden. Förbanden får automatiskt en vinterförmåga som kan användas i andra delar på den euroasiatiska kontinenten…

Att anpassa förbandstyperna efter särskilda operationsområden är inget nytt, även om dessa förband är nyuppsatta. Behoven är stora, om inte omättbara genom dagens säkerhetsläge i Kaukasus, även om Tjetjenienkriget officiellt är sedan länge slut. Lågintensiva konflikter och säkerhetsoperationer är vardagen för regionen. Ur ett geopolitiskt läge innehåller bergsområden, ofta ottillgängliga gränser mellan etniska grupper och/eller stater. Affärsområdet för de båda brigaderna är med andra ord säkerställt…

I sammanhanget kan det vara intressant att notera att även amerikanska specialförband använder sig av hästar för transportändamål i Afghanistan/Pakistan.

Att bemästra bergen ställer krav på särskilda förmågor

Spaningssoldater från 33. brigaden på övning i bergen i Dagestan


Video med bergsutbildning från 34. brigaden


Även andra förband får träning i att strida i bergsmiljö. I detta klipp från 5. mot.infbrig.  anges vikten av att ge utbildningen på bredd i armén så alla soldater får ”bergsförmåga”