Den egna okunskapen är ibland slående. En av dessa är bandkanonen på bilden. Vad är det för något? Att det är någon form av understödsvagn och att pjäsen är ovanpålagrad kan vi vara överrens om. Men resten, status och objekt/projektnamn? Upplys oplatsen!

Uppdaterat 271024JUN11

Förslag dök upp att det skulle kunna vara en 2S5 GIASINT-S. Till viss del stämmer det då själva fordonet är det samma, men det intressanta i bilden är beväpningen. Eldröret är försett med krutgasejektor och en ny typ av mynningsbroms. Samtidigt är pjäsens bakstycke annorlunda, vilket medför att detta är en helt ny typ av kanon.

Jämför med Wikipedias bild på 2S5 som är tagen i motsvarande vinkel.

Kanonen kan vara en 152mm 2A52 eller 2A86. Möjligen är vagnen endast en testbädd för skjutprov.  Man håller på och utvecklar en bandkanon med dubbla eldrör, Koalition-SV och pjäsen förekommer på den. Bilden nedan är den senaste varianten på Koalition-SV med större torn. Dock så är eldrören täckta med presseningen, men konturen avslöjar krutgasejektorn.