Svensk villabebyggelse från nosen på den ryska An-30B CLANK som används vid ryska Open Skiesflygningar över Svedala

Flygvapnet (det svenska) understödjer Storbritannien med att genomföra deras Open Skies-flygningar den 20-24 juni över Ryssland. Flygplanet man kommer att använda är den Tp 100A (Saab 340) som är specialutrustad för att kunna genomföra dessa typer av inspektioner.

Tråkigt nog är det tyst om detta från officiellt håll. Är man fortfarande generad om att berätta vilken output FM levererar?

Mer om Open Skies kan man läsa här