82mm granatkastare 2B25

Denna ljuddämpade granatkastare är särskilt framtagen till de ryska specialförbanden, Spetsnaz och deras behov att kunna verka med understödseld. Tillverkaren Burevestnik utlovar en signaturreducerad pjäsplats där varken ljud, ljus eller rökbildning kan avslöja grupperingen av skjutande pjäs. Dolt uppträdande även efter eldöppnandet är något man alltid strävar efter, något som kan vara av största vikt när man strider i djupet av fiendens gruppering. Hitintills har receptet för överlevnad varit ett begränsat eldöppnande innan omgruppering till ny pjäsplats för nytt eldöppnande, då man med relativt enkla medel kan lokalisera skjutande pjäs.

Pjäsen har en kaliber på  82mm men den tekniska utformningen av systemet har medfört en begränsad räckvidd jämfört med andra 82mm granatkastare. 2B25 eldområde sträcker sig från 100 till 1200 meter och har en eldhastighet på upp till 15 granater per minut. Ammunitionen, sprängvinggranat 3V035E väger 3,3kg.

För att kunna avfyra granaten ljudlöst är drivladdningen innesluten i toppen av granatens bakre del bakom stridsdelen.  När granaten avfyras skjuts en pistong bakåt genom röret mot en i granaten från eldrörets botten uppstickande tapp. Kraften i pistongen skjuter sedan upp granaten i en ballistisk bana. Till skillnad från andra grksystem kan man här inte välja olika laddningsstorlekar för att på så sätt välja skjutavstånd, därav den begränsade räckvidden. Inget tryck kommer att påverka eldrörets vägg, utan endast botten och dess tapp. Till följd av detta behöver inte det vara så tjockt gods i eldröret och man sparar vikt. 2B25 väger 13 kg inkl bottenplatta .

Systemet är antaget och levereras sedan 2010 till de väpnande styrkorna