Det senaste tillskottet i den vietnamesiska flottan, Ngo Quen. Fatyget är en fregatt i Gepardklassen och är byggd i Zelenodolskunder åren 2007-2011. Fartyget är för närvarande under leverans till Vietnam. Klassen är även under införande för den Kaspiska flottan.

Den som följer med i nyhetsrapporteringen har säkert läst om att Kina och Vietnam är något oense om gränsdragningarna till havs i Sydkinesiska sjön. Bland annat öppnade kinesiska örlogsfartyg eld mot vietnamesiska fiskebåtar i maj. Vietnams senaste drag i det politiska spelet är att förvarna om en eventuell mobilisering efter att nu har genomfört stridskjutningar. Samtidigt annonserar Taiwan att man kommer genomföra stridskjutningar med flottan i samma område senare i juni. Sedan i söndags stävar det amerikanska hangarfartyget USS George Washington mot området från sin bas i Japan.

Bakgrunden till det höga tonläget är ögrupperna Spratly och Paracel, som man tidigare har stridit om. Även de andra nationerna runt Sydkinesiska sjön, Filippinerna, Malayasia och Brunei har också intressen i området som antas innehålla större gas och oljefyndigheter.

Lite mer om bakgrunden finns här på BBC