Lastrampen i flygkroppens bakre del syns tydligt på denna Su-80GP

Flygplanstillverkaren KNAAPO är det företag som tillverkar designbyråns Sukhoi konstruktioner, bland annat stridsflygplanen Su-27 FLANKER och Su-34 FULLBACK.  Vid företaget tillverkar man även en annan Sukhoikonstruktion, nämligen transportflygplanet Su-80. Tpfpl Su-80 är ett lätt transportflygplan med STOL-egenskaper och kan bära upp till 3300 kg/30 passagerare med en räckvidd på 1300 kilometer.

Flygplanet har en udda design där stjärtpartiet utgörs av två bommar som löper ut från motorgondolerna. Den som kan sin flyghistoria vet att konstruktionen har bland annat funnits på SAAB J21, Lockheed P-38 Lightning och Nord Noratlas. Denna lösning medger att man lätt kan lasta utrymmeskrävande transportgods backifrån från flygkroppens ramp.

Flygplanet flög för första gången 2001 och åtta stycken förserieflygplan är hitintills byggda. De senaste är förlängda med 1,4 meter och medger en större lastvolym än tidigare.

Typen kan användas för civil(Su-80GP) och militär transport (Su-80TC) men även som patrullflygplan för kustbevakning/motsv, men även som COIN då man kan sätta på lättare beväpning typ raket-, akankapslar och bomber (Su-80PT).

För närvarande används planet av Kazachstans gränsbevakningsmyndighet men andra länder har uttryckt intresse såsom Kina, Sydkorea, Jordanien och Malaysia.