De senaste veckornas oroligheter i Syrien kan knappast undgått någon. Många, bland annat det största oppositionspartiet i Svedala uttrycker en vilja att ställa upp om FN kallar. Dock är en framtida insats självklar i området. Förutom de självklara aktörerna Israel och Turkiet finns det andra som har intressen i landet.

Som några kanske känner till återaktiverar Ryssland den gamla sovjetiska flottbasen i Tartus med avsikt att kunna basera örlogsfartyg där från och med 2012. Utan att dra några för höga växlar på den förutsättningen kan det tänkas att Moskva är inte särskilt intresserad av att regimen i Damaskus faller. Trots allt är de gamla polare när allt kommer omkring, och den större av dem sitter i FN:s säkerhetsråd som permanent medlem och har där vetorätt…

Kompas förslag om omgrupperingsvar bas med flyttbara kajer och logementsfartyg

Med ett Moskvaperspektiv bör man kanske ha en plan B utifrån ett Worst Case scenario. Då är det bra att ha tillgång till omgrupperingsbara underhållsresurser för flottans basområden som företaget Kompas skall presentera på IMDS-2011 i S;t Petersburg senare i juni.