PBK-500U med multiprlsstridsdel SPBE-K anskaffas sedan 2010 till det ryska flygvapnet

Multipelbomb PBK-500U

Styrda multipelbomber  är ett bra stand-off vapen för att bekämpa kvalificerade mål med en hög skyddsnivå för den egna insatsen, Multipelbomb PBK-500U , producerad av företaget Bazalt, är en GLONASS-styrd glidbomb med en räckvidd på upp till 50 km. Väljer man att släppa bomben utan satellitnavigering är räckvidden 10 kilometer. Bomben har 15 RSV-substridsdelar med vardera tre målsökare, Två av dem är IR-sökare medans den tredje är en radarmålsökare. Med tre oberoende målsökare kan ett upptäckt mål verifieras mot de olika systemen och på så sätt i största möjliga mån undvika att bekämpa skenmål.

Bomben är 3,1 meter lång och har en diameter på 45 cm. Jaktattackflygplanet Su-27 FLANKER och attackflygplanet Su-34 FULLBACK kan ta upp till åtta PBK-500U vardera på sina vapenbalkar.

Vesti.ru har ett inslag om  monteringen av PBK-500U på adressen http://www.vesti.ru/videos?vid=261205&p=4&sort=1&cid=1

ARMS-TASS  rapporterar mer på http://arms-tass.su/?page=article&aid=58091&cid=24