Med en längd på 116 meter kommer Diskant vara en bjässe jämfört med de senaste transportfartygen som har byggts för flottan

Transportfartyg 21130 Diskant

På varvet i Komsomolsk-Amur i Fjärran Östern byggs för närvarande transportfartyget 21130 Diskant. Fartyget kölsträcktes 2008 och skall enligt planerna  sjösättas senare i år.

Mycket litet är känt om den kommande fartygstypen och inga bilder har dykt upp på byggnationen än. Klassen kommer ha ett deplacement på 7000 ton och ha en längd på 116 meter. Fartyget kommer främst att vara en vapen och ammuntionstransportresurs för flottan. Storleksklassen avslöjar att fartyget kommer att operera på de stora haven, vilket kommer att behövas. Den ryska flottans kommande ”Blue water navy”stridsgrupper kommer att behöva ordentliga underhållstransporter, både när det gäller drivmedel, men även övrigt underhåll.

För närvarande planeras ett fartyg i denna klass.