Den första större beställningen på transporthelikoptern Ka-60 har nu gjort. 100 exemplar har beställts till de väpnade styrkorna. Helikoptersystemet beräknas börja levereras till flygvapnet 2015-2016, vilket innebär att tillverkaren inte ännu har tillverkningskapacitet för modellen idag.

Ka-60 Kasakta är Kamovs första design med en enkel rotor och är i storlek motsvarande den kommande UH-60M Black Hawk/hkp16. Den lastar upp till 16 soldater eller 6 bårpatienter upp till 600 km. Den kan bära upp till 2700 kg i hängande last och nå hastigheter i 300 km/h.

 För ökad överlevnad på slagfältet är delar av rotorsystemet utformade för att klara träffar upp till 23 mm. Ordinarie och backuppsystemen är placerade på olika sidor av helikoptern för att kunna säkerställa driftsäkerheten vid träffar i helikopterkroppen. För att ge besättningen och truppen bästa möjlighet att överleva ett eventuellt haveri är chockabsorberande säten monterade i helikoptern.

Vilka varianter som är beställda är inte känt i dagsläget men följande varianter finns
Ka-60, basmodell
Ka-60U, skolmodell
Ka-60K, marinmodell
Ka-60R, spaningsmodell